PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole działa na podstawie:
• Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
• Aktu założycielskiego na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe.
• Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Katowicach.
Organ prowadzący: Miasto Katowice
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
Organy przedszkola:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

PODSTAWOWE DANE:
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach
Dyrektor: mgr Małgorzata Gałan
Siedziba: ul. Tysiąclecia 84a , 40-871 Katowice
Telefon: 32 254-79-58
Godziny pracy: 6:00 – 17:00

Adres e-mail: przedszkole34katowice@op.pl
Strona www: mp34.com.pl


Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 28.02.2013
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 28.02.2013
Dokument oglądany razy: 3298
18.10.2019 // mp34.com.pl/bip