Zasady odpłatności za przedszkole

PPodstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zam.) ,
Uchwała Nr XIV/241/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011r. Nr 252, poz. 4203),
Zarządzenie Nr 597/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.11.2011r. w sprawie określania zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice,
Zarządzenie wewnętrzne nr 5 /2008 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 34 z dnia 27 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Katowicach ze zmianami, (ostatnia zmiana Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Katowicach z dnia 24 stycznia 2014r.)
1. Opłata za wyżywienie wynosi: 5 zł w tym:
• śniadanie - 1,20 zł
• obiad - 2,60 zł
• podwieczorek - 1,20zł
2. Opłata za pozostałe świadczenia:
• nieodpłatnie w godzinach 7.00 - 13.00
• 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem określonym powyżej,
• 0,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do naszego przedszkola,
• 0,00 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do naszego przedszkola.
3. Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS - 12,79 zł.
Opłata za przedszkole jest wnoszona z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Zwrot za nieobecności dziecka (dziecka cały dzień nie ma w przedszkolu, odliczeniu nie podlegają pojedyncze godziny) odliczany jest w kolejnym miesiącu.
Odliczeniu podlega kwota za wyżywienie i za pozostałe świadczenia.
Za sprawy związane z odpłatnością za przedszkole odpowiada dyrektor oraz samodzielny referent.


Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 19.11.2015
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 03.03.2014
Dokument oglądany razy: 3010
18.10.2019 // mp34.com.pl/bip