Informacja

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH
MAJĄTKU  RUCHOMEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA im. Jasia i Małgosi NR 34 W  KATOWICACH

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego
jednostkom i gospodarstwom pomocniczym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1957 ) oraz
pkt II.11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2747/2006
Prezydenta Miasta Katowice z 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym
miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku
ruchomego zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 34
 , informuję, że  posiadamy  następujące  zbędne i zużyte środki majątku
ruchomego :
Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka miary Ilość Wartość księgowa Nr inwentarzowy Rok przyjęcia na stan majątku Opis

1 wykładzina niebieska filcowa szt 1 978,12 Dz VIC -44 2001 poplamiona, zniszczona, widoczne ślady po zaciekach
2 "lima " wykładzina szt 1 656,00 Dz VIC -44 2003 poplamiona, plamy nie do usuniecia, zniszczona
3 "Denwer" wykładzina szt 1 414,80 Dz VIC -44 2003 poplamiona, zniszczona , brzegi wykladziny uszkodzone
4 Dywan szt 1 244,86 Dz VIC -44 2004 poplamiony, zniszczony , nie nadaje się do użytku
5 wykladzina zielona szt. 1 306,72 Dz VIC -44 2004 poplamiona, zniszczona widoczne ślady intensywnego użytkowania
6 odkurzacz szt 1 299,00 Dz VID-62 2012 spalony silnik , nie nadaje się do naprawy, wartość naprawy przewyższa cenę odkurzacza
7 odkurzacz szt 1 182,80 Dz VID-62 1996 Zepsuty , nie nadaje się do naprawy, wartość naprawy przewyższa cenę odkurzacza
8 waga szt 1 250,00 Dz VID-65 1991 nie nadaje się do użytku
9 waga szt. 1 341,60 Dz VID-65 1994 nie nadaje się do uzytkowania
10 żelasko "Philips szt. 1 73,08 Dz VID-66 1993 zepsute , nie grzeje, uszkodzony kabel
11 garnek nierdzewny 40l szt. 1 554,87 Dz VID-67 1998 uszkodzony , rozwarstwione dno , dziurawy
12 nizczarka Sigma szt. 1 120,78 Dz VI B-30 2004 Zepsuta , nie nadaje się do naprawy, wartość naprawy przewyższa cenę niszczarki
13 maszyna elektryczna do pisania szt. 1 473,36 Dz VI B-30 1998 Zepsuta , nie nadaje się do naprawy
14 niszczarka aurora szt 1 169,58 Dz VI B-30 2002 Zepsuta , nie nadaje się do naprawy, wartość naprawy przewyższa cenę niszczarki
15 robot kuchenny elektrolux szt. 1 252,00 Dz VI D-57 2012 spalony silnik , nie nadaje się do naprawy, wartość naprawy przewyższa cenę nowego robota
16 Jarzyniarka elektryczna szt. 1 563,50 Dz VI D-61 1992 Zepsuta , nie nadaje się do naprawy
17 robot kuchenny Krysia szt. 1 328,18 Dz VI D-61 2001 spalony silnik , nie nadaje się do naprawy, wartość naprawy przewyższa cenę nowego robota
18 ogrzewacz olejowy szt 3 270,00 Dz VI D-63 1991 zepsute , nie grzeją , uszkodzone kable , przeciekają
19 program kadry szt 1 556,32 Dz VI C-23 2005 nieaktualny
20 zestaw do laminacji szt 1 109,79 Dz VI C-23 2007 uszkodzona nagrzewnica, nie nadaje się do naprawy


Przeznaczony do likwidacji sprzęt został oceniony jako w 100% zużyty i zniszczony, o zerowej wartości
użytkowej, nie nadający się do wykorzystania zarówno w Miejskim Przedszkolu Nr 34 jak i przez innych
użytkowników.

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce przeznaczeniem na
realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym przedmiotom z
przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do 12 grudnia 2015r.

Telefon kontaktowy 32 – 254-79-58


Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 07.12.2015
Podpisał: Aneta Sobczak
Dokument z dnia: 19.11.2015
Dokument oglądany razy: 2183
18.10.2019 // mp34.com.pl/bip