Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w przedszkolu

KONTROLE


2017 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1. Wydział Edukacji UM Katowice
Data: 01.02.2017
Zakres kontroli :ocena pracy dyrektora
2.Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 05.04.2017.
Zakres kontroli: ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
Zalecenia: nie wydano


2016 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1. Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 19.04.2016.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola
Zalecenia: nie wydano
2.Wydział Audytu UM Katowice
Data: 18.05.2016-30.06.2016
Zakres kontroli: realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzów
Data: 25.07.2016
Zakres kontroli:
Zalecenia: nie wydano
4.Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 05.10.2016.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola
Zalecenia: nie wydano
5. Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 27.12.2016
Zakres kontroli: ocena cząstkowa dyrektora
Zalecenia: nie wydano

2015 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

2. Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 07.01.2015.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego kuchni
Zalecenia: nie wydano
3. Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 06.03.2015
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola
Zalecenia: nie wydano
3.Urząd Miasta Katowice –skuteczność nadzoru i procedur postępowania przy realizacji remontów.
Zalecenia: nie wydano
Data 02.04.2015
4. Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 27.04.2015.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola i kuchni
Zalecenia: nie wydano
4.Wydział Edukacji
Zakres kontroli: kontrola dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi
Zalecenia: nie wydano

2014 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1. Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 10.03.2014
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola
Zalecenia: nie wydano
2. Okręgowy Inspektorat Pracy
Data: 5-10.09.2014
Zakres kontroli: Prawna ochrona pracy
Zalecenia: nie wydano

2013 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1. Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 20.06.2013-28.08.2013
Zakres kontroli: ewaluacja problemowej
Zalecenia: nie wydano

2012 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1.Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 10.04.2012.
Zakres kontroli: ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
Zalecenia: nie wydano
2.Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 10.04.2012.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego kuchni
Zalecenia: nie wydano
3.Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 26.04.2012.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola
Zalecenia: nie wydano

2011 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1. Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 28.02.2011.
Zakres kontroli: kontrola stanu sanitarnego
Zalecenia: nie wydano
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzów
Data: 26.04.2011
Zakres kontroli:
• zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
• prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS
• ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
• prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego
• wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: bez zaleceń
3. Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 11.07.2011
Zakres kontroli: obserwacja przebiegu komisji kwalifikacyjnej
Zalecenia: nie wydano
4. Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 25.07.2011
Zakres kontroli: Realizacja prawa dziecka 5-letnirgo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
Zalecenia: nie wydano
5.Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Data: 25.07.2011.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola podczas dyżuru
Zalecenia: nie wydano
6. Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 28.12.2011
Zakres kontroli: ocena cząstkowa dyrektora
Zalecenia: nie wydano

2010 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1.Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 12.02.2010
Zakres kontroli: Realizacja prawa dziecka 5-letnirgo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
Zalecenia: nie wydano
2.Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Katowicach
Dnia: 14.09.2010.
Zakres kontroli: kontrola sprawdzajaca na decyzję PPIS w Katowicach
Zalecenia: nie wydano.

2009 rok
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

1.Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 14.04.2009-28.04.2009
Zakres kontroli: Wizytacja placówki
Zalecenia: nie wydano


Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 22.02.2018
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 26.09.2014
Dokument oglądany razy: 2321
18.10.2019 // mp34.com.pl/bip