bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek przedszkola

Majątek jakim jednostka dysponuje

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi
w Katowicach

na 31.12.2018r.


Posiada trwały zarząd na czas nieoznaczony nad nieruchomością gruntową przy ulicy Tysiąclecia 84 a w Katowicach

Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

Prowadzi gospodarkę finansowa na zasadzie jednostki budżetowej.

Kubatura budynku 3416 m3
Powierzchnia użytkowa 735 m2
Powierzchnia zabudowy 795 m2
Powierzchnia działki 4135 m2

Majątek MP 34  im. Jasia i Małgosi - stan na 31.12.2018r.

Konto Majątek Wartość
011 Środki trwałe 639 525,83
013 Pozostałe środki trwałe 255 85
014 Księgozbiór 2 372,57
021 Wartości niematerialne i prawne 2 613,56
Razem: 900 370,42

Za treść informacji odpowiada
Anna Jagieła
tel. 32 254 79 58
e-mail: przedszkole34katowice@op.pl

na 31.12.2017r.


Posiada trwały zarząd na czas nieoznaczony nad nieruchomością gruntową przy ulicy Tysiąclecia 84 a w Katowicach

Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

Prowadzi gospodarkę finansowa na zasadzie jednostki budżetowej.

Kubatura budynku 3416 m3
Powierzchnia użytkowa 735 m2
Powierzchnia zabudowy 795 m2
Powierzchnia działki 4135 m2

Majątek MP 34  im. Jasia i Małgosi - stan na 31.12.2017r.

Konto Majątek Wartość
011 Środki trwałe 639 525,83
013 Pozostałe środki trwałe 254 979,15
014 Księgozbiór 2 372,57
021 Wartości niematerialne i prawne 2 613,56
Razem: 899 491,11

Za treść informacji odpowiada
Anna Jagieła
tel. 32 254 79 58
e-mail: przedszkole34katowice@op.plOpublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 18.09.2019
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 28.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 979