bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady odpłatności za przedszkole

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku

Ustawa o samorządzie gminnym

Uchwała Nr LX/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2018r. Nr poz. 6919),

Zarządzenie Nr 597/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.11.2011r. w sprawie określania zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice,

Zarządzenie wewnętrzne nr 9 /2019 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia
i Małgosi w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Katowicach 

1. Opłata za wyżywienie wynosi: 8 zł w tym:

  • śniadanie - 2 zł
  • obiad - 4 zł
  • podwieczorek - 2 zł

2. Opłata za pozostałe świadczenia:

  • nieodpłatnie w godzinach 7.00 - 13.00
  • 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem określonym powyżej,
  • 0,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do naszego przedszkola,
  • 0,00 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do naszego przedszkola.

3. Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS – 15,82 zł.

Opłata za przedszkole jest wnoszona do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Zwrot za nieobecności dziecka (dziecka cały dzień nie ma w przedszkolu, odliczeniu nie podlegają pojedyncze godziny) odliczany jest w kolejnym miesiącu.

Odliczeniu podlega kwota za wyżywienie.

Za sprawy związane z odpłatnością za przedszkole odpowiada dyrektor oraz samodzielny referent.Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 18.09.2019
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 03.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 032