twitter
rss

"Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, żeby rozwijać wszechstronnie dziecko" (cytat L. Wygotski)
ulubione
5 Gru
 
   
OD DO                                   NASZE CODZIENNE DZIAŁANIA  
 

 

600

 

 

845

Schodzenie się dzieci, wspieranie rozwoju dzieci m.in.: zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem lub indywidualna, o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe; zabawy i ćwiczenia poranne; czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe.  
845 900 Czynności higieniczne; czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów; przygotowanie do śniadania  
900 930 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych – mycie zębów  
 

930

 

1150

Zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka m.in.: zajęcia dydaktyczne różnego typu, zabawy swobodne inicjowane potrzebami
 i zainteresowaniami dzieci zarówno w przedszkolu jak i w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, rytmiczne, zabawy z językiem obcym nowożytnym, religia, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, rozmowy indywidualne
 
1150 1200 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu, pełnienie dyżurów, czynności samoobsługowe  
1200 1230 Obiad – celebrowanie posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych  
1230 1245 Poobiedni odpoczynek Grupy 4,5,6 latków – relaksacja,

(1245-1400) Grupa 3-latków leżakowanie słuchanie muzyki, relaks z książką.

 
1245 1345 Zabawy kierowane i niekierowane wspierające wielokierunkową aktywność dziecka m.in.: zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery ćwiczenia utrwalające wiadomości, wspieranie rozwoju dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, gimnastyka paluszkowa.  
1345 1400 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, pełnienie dyżurów, czynności samoobsługowe  
1400 1415 Podwieczorek- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych  
 

1415

 

1700

Różnorodne zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dzieci w każdej sferze; zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna i grupowa, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
 

 

5 Gru |